Home

Beeldend Spreken

‘Je ziet meteen wat het met een kind doet’.

‘Beeldend Spreken’ kan door het inzetten van beeld, in combinatie met dialoog en verwerkingsopdrachten, een bijdrage leveren aan de vorming van een gezamenlijke visie op kunsteducatie waarin de leerling centraal staat.

‘Beeldend Spreken’ is ontwikkeld om leerkrachtenteams in het basisonderwijs te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun visie op kunsteducatie. Het gebruik van foto’s vergemakkelijkt het stellen van vragen voor leerkrachten en haalt naar boven wat het team belangrijk vindt. ‘Je ziet meteen wat het met een kind doet’. Het brengt bewustwording en levendige gesprekken in het team op gang.

 ‘Beeldend Spreken’ bestaat uit een doos met fotokaarten. Op iedere foto zijn één of meerdere kinderen te zien tijdens een ‘creatieve activiteit’. De kernvraag is: ‘Wat wil jij graag bewerkstelligen bij leerlingen op het gebied van kunsteducatie en in welke foto zie jij dat terug?’. Verschillen zijn er in discipline, in fase van het creatieve proces en in omgeving. Daarnaast bevat de doos een vragenformulier, opdrachtkaarten en een gebruikshandleiding.

Voor
Leerkrachtenteams in het basisonderwijs die hun visie op kunsteducatie willen vormgeven of willen herijken. ‘Beeldend Spreken’ kan direct toegepast worden bij een eerste stap van een visietraject maar kan daarnaast ook als een inspiratie- en reflectietool ingezet worden.

Ook kan de methodiek van ‘Beeldend Spreken’ ingezet worden op de PABO of als onderdeel van een icc-cursus, om bij te dragen aan visieontwikkeling en draagvlak.